Mesto začalo s rekonštrukciou atletického štadióna

Na obnovu atletického štadióna prispieva sumou 250-tisíc eur Slovenský atletický zväz. Práce v celkovej hodnote presahujúcej pol milióna eur by mali byť ukončené do šiestich mesiacov. Zo 6-dráhového atletického oválu zhotoviteľ prác, vysúťažená spoločnosť SPORT Construction, a. s., odstránil v úvode mesiaca apríl pôvodný tartan. „Po odokrytí tartanového povrchu sa v časti oválu vybúra celá vrstva pôvodného asfaltového povrchu, ďalej odstránime betónové obrubníky, obvod žľabov, časť obvodového múrika tribúny a všetky prebytočné betónové plochy v mieste budúcej plochy športoviska,“ priblížil postup prác vedúci stavebného úradu Jozef Králik s tým, že celková hodnota investície presahuje 558-tisíc eur.

Obnaženú pláň ihriska zhotoviteľ prác v ďalšom kroku vyspáduje a zhutní. „V rámci výstavby osadíme nový drenážny systém po vnútornej časti oválu. Na poklad položíme asfaltový koberec, na ktorý bude v časti bežeckej dráhy uložený nový umelý vodopriepustný polyuretánový športový povrch, pri rozbehových dráhach pôjde o vodonepriepustný povrch,“ dodal ďalej Jozef Králik.

Na západnej strane ihriska pri bežeckej rovinke vznikne rozbežisko s umelým povrchom, ako aj pieskové doskočisko pre skok do diaľky. V severnej časti oblúka sa bude nachádzať vodná priekopa, sektor skoku do výšky a rozbežisko pre hod oštepom. Mesto obnoví v rámci prác aj priestor na vrh guľou, časť pre hod diskom a kladivom a rozbežisko pre skok do výšky. V rámci úpravy okolitého terénu bude po vnútornom obvode vysiaty nový prírodný trávnik.

Za dvadsať rokov dostal tartan zabrať

Štyristometrový atletický ovál bol do užívania odovzdaný ešte v roku 2001. Ak by mesto nepristúpilo k jeho obnove, mohlo by prísť o významných pretekárov. „Za dve dekády používania sa dráha prirodzene opotrebovala a jej obnova sa stala nevyhnutnou. Som veľmi rád, že nám Slovenský atletický zväz na jej komplexnú rekonštrukciu poskytol dotáciu, pretože celková investícia presahuje sumu pol milióna eur. Zároveň by som chcel vyzdvihnúť aj pomocnú ruku zväzu pri technických riešeniach,“ vyslovil primátor mesta Peter Wolf. Mesto zo svojho rozpočtu do opravy investuje viac ako 308-tisíc eur.

Atletický klub Spartak Dubnica nad Váhom patrí k slovenským špičkám, jeho história siaha až do roku 1944. V Dubnici nad Váhom vyrástlo veľa atlétov, z ktorých mnohí úspešne reprezentovali mesto aj na medzinárodnej úrovni. Mesto je známe aj organizáciou významných atletických podujatí. V súčasnosti sa členská základňa klubu pohybuje okolo 520 členov.

FOTOGALÉRIA TU

Autor: Mgr. Veronika Rezáková
Zdroj: dubnica.eu